Voorwaarden om deel te nemen:

•    Deelnemen aan de Fivelstadtocht is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
•    De deelnemer dient de aangegeven route te volgen.
•    Het is de deelnemer niet toegestaan tijdens de Fivelstadtocht al dan niet aangelijnde hond(en) mee te laten lopen.
•    De Fivelstadtocht is een wandel prestatietocht zonder wedstrijdelement.
•    Tijdens deelname aan de wandeltocht dienen aanwijzingen van de organisatie, politie hulpdiensten e.d. ten allen tijde te worden opgevolgd.
•    De organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel.
•    De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden.
•    Wijzigen en annuleren (met inhouding € 0,80 servicekosten) van de inschrijving is mogelijk tot en met 31-07-2021.
     Vanaf 1 augustus 2021 gaat de organisatie over tot het definitief vastleggen van drukwerk, herinneringen, catering en dergelijke en wordt het volledige inschrijfgeld niet meer teruggeboekt.
•    Het inschrijfgeld wordt bij annuleren voor 31-08-2021 onder inhouding van € 3,50 administratiekosten teruggeboekt. Terugboeking vindt uiterlijk plaats 14 dagen na afloop van het evenement.
•    Inschrijven uitsluitend via de ticketshop op de website.
•    Inschrijving sluit bij een maximaal inschrijvingen en kan tot en met 10-09-2021 17.00 uur via de website.
•    Inschrijving op de dag zelf is niet mogelijk, inschrijven uitsluitend via de website.
•    De via de ticketshop ontvangen tickets worden bij de start en finish door de organisatie gescand.
•    Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film en/of video voor promotionele doeleinden van de Fivelstadtocht zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
•    Persoonlijke gegevens van de ingeschreven wandelaars worden alleen gebruikt door de organisatie van de Fivelstadtocht ten behoeve van de inventarisatie en informatie van en voor het deelnemersveld en zijn gerelateerd aan journalistieke, historische, wetenschappelijke en/of statistische doeleinden.
•    De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast, bijvoorbeeld als gevolg van onweer of storm (windkracht 8 of meer), en/of maatregelen opgelegd of ingesteld door de (plaatselijke) overheid.
•    De inschrijfgelden worden in geval van overmacht niet terug betaald in verband met gemaakte (on)kosten

In verband met de Corona pandemie kunnen bovenstaande voorwaarden ten alle tijde gewijzigd worden door maatregelen welke door de diverse overheden en instanties worden getroffen.
Houd daarom de website en de Fivelnais in de gaten !